Kako letjeti s hipertenzijom. Arterijska hipertenzija - povišen krvni pritisak

kako letjeti s hipertenzijom

Takvi zahtjevi traže od doktora obiteljske medicine stjecanje i razumijevanje bazičnog znanja iz zrakoplovne fiziologije, posebice zbog porasta broja putnika koji koriste komercijalne letove kako letjeti s hipertenzijom, posebno, porasta starijih, nemoćnih ili kronično bolesnih putnika na tim letovima. Iako je komercijalni zračni prijevoz vrlo siguran u usporedbi s drugim oblicima prijevoza, okruženju i zdravstvena zabrinutost moraju biti uzeti u obzir kod savjetovanja pacijenata koji kako letjeti s hipertenzijom kako letjeti s hipertenzijom.

Je li normalno uzimati dva ili tri lijeka za povišeni tlak? Aktivni pristup Ako ste dugogodišnji hipertoničar osoba koja boluje od visokoga krvnog tlaka kako letjeti s hipertenzijom, uz sve navedene savjete redovito uzimajte propisane lijekove. Učenjem o rizičnim čimbenicima, promjenom prehrane, redovitom kontrolom krvnoga tlaka, izbjegavanjem stresnih situacija te redovitim boravkom u prirodi i vježbanjem koliko vam to dozvoljavaju godine i zdravstveno stanjepoboljšat ćete svoje zdravstveno stanje. Ako ste dugogodišnji hipertoničar osoba koja boluje od visokoga krvnog tlakauz sve navedene savjete redovito uzimajte propisane lijekove.

Asocijacija međunarodnih zračnih prijevoznika razvila je regulativu koja garantira da se osobe s medicinskim problemima tretiraju bez diskriminacije na putu, ne narušavajući sigurnost i udobnost prijevoza drugih putnika. Sukladno navedenim pravilima, ljudi s medicinskim problemima, koji su u prošlosti trebali posebne linije za putovanje, kako letjeti s hipertenzijom regularno koriste taj oblik prijevoza.

Kad se radi o putniku sa zdravstvenim problemima, korisna informacija prijevozniku bila bi medicinska potvrda ordinirajućeg liječnika da je putnik medicinski stabilan za putovanje zrakom i da neće zahtijevati posebnu medicinsku pomoć za vrijeme leta.

Pitanje medicinske potvrde posebno je značajno kada se kod ukrcavanja u avion primijeti da je dolazeći putnik kako letjeti s hipertenzijom bolestan i kada se posada treba kako letjeti s hipertenzijom hoće li ga prihvatiti ili ne.

Sigurno je da se na našim domaćim letovima, koji obično ne traju dulje od sat vremena, posada neće puno premišljati i obično će primiti svakoga, ali problem su putovanja kako letjeti s hipertenzijom interkontinentalnim letovima koja traju i više od 24 sata. Faktori okoline u avionu Iako je letenje sigurna i udobna metoda prijevoza, neki okolišni i fiziološki stresovi mogu biti skriveni u modernom komercijalnom avionu.

To uključuje: sniženi barometarski tlak i parcijalni tlak kisika, neprekidnu izloženost buci i vibracijama, turbulenciji, promjene zračne cirkulacije, promjene temperature okoline, nisku vlažnost zraka u prostoru za putnike, prekidanje cirkadijanih ritmova kako letjeti s hipertenzijom ostalog, uobičajenih ritmova budnosti i spavanjaneprekidnu položajnu imobilizaciju i varirajuću izloženost niskoj razini radijacije između ostalog, kozmička zračenja.

To znači da će dijagnozu hipertenzije odsad imati triput više muškaraca mlađih od 45 godina te dvaput više žena mlađih od U skladu s novim smjernicama trenutačno u Americi od visokoga krvnog tlaka pati oko 46 posto stanovnika ili više od milijuna ljudi. Normalnim krvnim tlakom i dalje se smatra sistolički tlak od milimetara živinog stupa mm Hg i 80 mm Hg dijastoličkog tlaka. Kako letjeti s hipertenzijom su objavljene u časopisu Hipertenzija Američkoga koledža za kardiologiju, a ovaj su tjedan predstavljene na godišnjoj konferenciji Američkoge udruge kardiolog u Anaheimu. Veliko istraživanje o hipertenziji koje je financirala država među pacijentima s povišenim krvnim tlakom u dobi od 50 i više godina

Kako letjeti s hipertenzijom zaboravimo ni utjecaj pušenja za vrijeme leta, koje još uvijek dopuštaju neki međunarodni prijevoznici na interkontinentalnim letovima, iako je ono zabranjeno na svim domaćim letovima. Faktori kao duljina leta i klasa kupljene karte, moraju biti uzeti u obzir kod procjene utjecaja okoliša u avionu i fiziološkog stresa. Situacija s kisikom u avionu Komercijalni mlazni avioni održavaju "kabinsku visini" tlak zraka u kabini između stopa oko m i stopa oko m za vrijeme rutinskog leta, sa specifikacijom da stopni okoliš bude održavan čak kod viših operirajućih visina, a suvremeni avioni na interkontinentalnim letovima lete na visinama do stopa m do stopa m.

Kod tih relativno velikih visina, barometarski tlak pada s normalnih mm Hg na oko mm Hg, uzrokujući da normalni arterijski parcijalni tlak kisika od 98 mm Hg na razini mora pada na oko 60 do 70 mm Hg. Korištenjem 50 do 55 Hg, kao minimalno prihvatljive razine parcijalnog tlaka kisika za zdrave ljude, putnici s kardiovaskularnim, cirkulatornim ili plućnim zdravstvenim problemom, udruženim s reduciranim parcijalnim tlakom kisika, mogli bi lako doživjeti simptome srodne hipoksiji kod normalne kabinske visine.

Arterijska hipertenzija - povišen krvni pritisak

Stoga bi bilo poželjno, prije putovanja, hipertenzija medicinski priručnik putnika koji imaju simptome plućnih poremećaja odrediti plinove u arterijskoj krvi te na taj način procijeniti vjerojatnost pojave kako letjeti s hipertenzijom.

Tako niska vlažnost uzrokuje stanovite medicinske probleme, koji najviše zahvaćaju respiratorni trakt i kožu.

otkucaja hipertenzija 3 žlice hipertenzija risk4

Kardiovaskularne bolesti Od liječnika se često traži da savjetuje pacijente koji su imali skorašnji infarkt miokarda ili drugi kardiovaskularni poremećaj. Nedavna studija putnika koji su putovali komercijalnim mlaznim avionom nakon infarkta miokarda izvijestila je o mnogim komplikacijama koje su se javljale na putovanjima unutar prva dva tjedna nakon akutnog događaja, iako kod promatranih slučajeva nije bilo opravdanog razloga da putovanje zrakom bude odgođeno jer su prošla četiri tjedna od infarkta.

Iako preporuke variraju, mnogi se eksperti slažu da pacijenti ne trebaju letjeti unutar tri tjedna od nekompliciranog infarkta miokarda.

  • Arterijska hipertenzija se prema vrednostima krvnog pritiska klasifikuje na
  • Arterijska hipertenzija - povišen krvni pritisak · Poliklinika Intertim

Da bi si pomogao u određivanju putnikova potencijala za rizik, doktor koji vodi pacijenta može konzultirati kardiologa koji će napraviti test na pokretnoj traci, koristan za dokumentiranje izostanka kako letjeti s hipertenzijom simptoma, koji olakšava prognozu i određivanje funkcionalnog kapaciteta. Putovanje za pacijente s infarktom miokarda kompliciranim aritmijom ili dissfunkcijom lijevog ventrikla treba biti odgođeno čak dulje vremena, dok dokumentacija o adekvatnoj medicinskoj kontroli ne bude bez komplikacija.

Premda sigurnost putovanja zrakom iza perkutane transluminalne koronarne angioplastike nije dokumentirana, može se pretpostavljati da su ti pacijenti niskog rizika, osim ako se javljaju komplikacije vezane za proceduru. Slično, pacijenti kojima je nedavno ugrađen bypass koronarne arterije premosnica ne smatraju se putnicima visokog rizika ako je postoperativni tijek stabilan.

Ipak, budući da postoji rizik od barotraume u vezi s torakalnom kirurgijom i kasnije dolazećim izlaganjem padu atmosferskog tlaka, savjetuje se odgoditi let za najmanje dva tjedna iza operacije.

kako letjeti s hipertenzijom

Druga srčana stanja, iako ne specifične kontraindikacije za putovanje zrakom, traže individualnu procjenu medicinske stabilnosti, simptoma i vjerojatnosti obavljanja putovanja bez komplikacija. Kontraindikacije za putovanje na komercijalnim linijama u vezi s kardiovaskularnim sustavom: - nekomplicirani infarkt miokarda koji se dogodio unutar tri tjedna prije leta, - komplicirani infarkt miokarda koji se dogodio unutar šest tjedana prije leta, - kako letjeti s hipertenzijom angina pektoris, - ozbiljne, dekompenzirane kongesivne srčane greške, - nekontrolirana hipertenzija, - bypass na koronarnim arterijama učinjen unutar dva tjedna prije leta, - drugi kardiovaskularni akcident koji se dogodio unutar dva tjedna prije leta, - nekontrolirana supraventrikularna ili ventrikularna tahikardija, - Eisenmengerov sindrom, - ozbiljne bolesti srčanih zalistaka.

Kardiovaskularni problemi

Trudnoća Trudnoj ženi općenito se ne savjetuje putovati avionom kada joj se približava očekivani dan poroda, iako naputak o prihvatu trudnih putnica u avion varira između kompanija. Mnoge kompanije traže od liječnika medicinsku dokumentaciju ako je očekivani datum porođaja unutar četiri tjedna, pa čak i kratki domaći letovi nisu preporučljivi unutar sedam dana od očekivanog datuma porođaja.

Te pripreme potrebne su da bi se izbjegao porođaj za vrijeme leta, a u svrhu čuvanja novorođenčeta od oštećenja, jer do poroda fetalna cirkulacija i fetalni hemoglobin čuvaju fetus od desaturacije kisikom za vrijeme rutinskog leta. Zbog porasta afiniteta za kisik fetalnog kako letjeti s hipertenzijom i kako pokazuje krivulja disocijacije fetalnog oksihemoglobina, fetus može održavati veći stupanj saturacije oksihemoglobina nego odrasli kod sličnog parcijalnog tlaka kisika.

Osim toga, zbog povećane incidencije površinskog i dubokog tromboflebitisa, koja je povezana s porastom razine faktora zgrušavanja i povećanom venskom dilatacijom, trudnica-putnik u avionu mora tražiti sjedalo do prolaza i hodati po kabini kad god je to moguće.

Ona treba provoditi izometričke vježbe za noge i protezati ih, posebno za vrijeme dugih letova, što uključuje pripremu protiv grčeva zbog sjedenja.

Liječenje hipertenzije

Neočekivane zračne turbulencije mogu staviti fetus u rizik, a trudna putnica treba, kada sjedi, zavezati pojas nisko oko zdjelice, smanjujući potencijalne ozljede fetusa. Na druge faktore, uključujući dehidraciju udruženu s padom kabinske vlažnosti, bolesti kretanja, ekspanziju plinova u kako letjeti s hipertenzijom i dostupnost medicinske skrbi za vrijeme leta i na odredištu, trudnicu treba upozoriti prije polaska.

Iako je letenje komercijalnim avionom općenito bez rizika kod nekompliciranih trudnoća, trudnicama s anemijom u povijesti bolesti, rađanjem nedonoščadi, disfunkcijom cerviksa, krvarenjima ili drugim faktorima rizika treba savjetovati da ne lete, posebno ne na dugotrajnim letovima.

kako letjeti s hipertenzijom hipertenzija, suha koža

Duboka venska tromboza Putovanje zrakom rizični je faktor za razvoj duboke venske tromboze, fenomena poznatog u zrakoplovnoj medicini kao "sindrom ekonomske klase". Iako se nepokretnost i otok donjih ekstremiteta, ortostatski stres kako letjeti s hipertenzijom kompresija vene poplitae na rub sjedišta smatraju vodećim faktorima za razvoj tromboze dubokih vena, simptomi i komplikacije, kao plućna embolija, često se ne pokazuju sve do više sati ili čak dana nakon putovanja i stoga često nisu pripisani nedavnom zračnom putovanju.

Hemokoncentracija, udružena sa smanjenjem tekućine i intenzivnim gubitkom vode u suhoj kako letjeti s hipertenzijom atmosferi, pridonoseći su faktori.

hipertenzije, rak

Dodatno, putnice koje su gojazne, pušači ili korisnice hormonskih kontraceptiva i one koje imaju druge faktore kako letjeti s hipertenzijom, treba savjetovati o njihovim rizicima prije putovanja. Preventivne mjere uključuju nošenje "čvršćih" dugih čarapa, povremeno hodanje za vrijeme leta, provođenje izometričkih vježbi za list noge i unošenje dovoljne količine tekućine.

HRT: Nove smjernice kardiologa: Hipertenzija već od /80

Šećerna bolest Putovanje avionom na dugim distancijama može biti izazov za pacijente dijabetičare, posebno za one koji putuju kroz nekoliko vremenskih zona. Prilagođavanje vremenima blagovanja, samokontrola glukoze i vrijeme medikacije moraju biti uzeti u obzir, što je posebno važno kod pacijenata s dijabetesom tipa I nekad znan kao inzulin ovisan.

Putnici dijabetičari trebaju u ručnoj prtljazi za vrijeme kako letjeti s hipertenzijom nositi sve svoje medikamente, kao igle, šprice, pribor za kontrolu glukoze u krvi i komplet za hitnu primjenu glukagona te slatkiše.

liječenje cerebralnu vaskularnu hipertenziju

Specijalna dijabetička hipertenzija za vozače treba biti posebno zatražena unaprijed, u putnim dokumentima. Mudro je putovati s liječničkim nalazom koji sadrži dijagnozu, korištene doze lijekova i potrebu putovanja sa špricama objašnjavanje carini i sigurnosnoj kontroli u zračnoj luci!

Nove smjernice kardiologa: Hipertenzija već od 130/80

Inzulin treba biti ponesen rashlađen ali nikada smrznut. Inzulin se može nositi i neohlađen, na sobnoj temperaturi, ako će biti upotrijebljen unutar mjesec dana, a po dolasku na odredište može se rashladiti na propisanu temperaturu.

Ušni problemi Zbog naglih promjena kabinskoga tlaka, s kojima se normalno susrećemo čak i na komercijalnim letovima, svako medicinsko stanje uzrokovano bolestima koje zahvaćaju Eustahijeve tube ili sinuse može dovesti do komplikacija za vrijeme leta. Negativni tlak u srednjem uhu, stvoren začepljenjem Eustahijeve tube, stvara djelomični vakuum, dovodeći do bola ili šuma u ušima, vrtoglavice, kako letjeti s hipertenzijom sluha ili čak prsnuća bubnjića.

Problemi s kako letjeti s hipertenzijom tlaka u srednjem uhu barotitis media ili paranazalnim sinusima barosinusitis tipično se događaju kod slijetanja, a mogu biti uzrokovani različitim uvjetima, uključujući upale srednjeg uha, izljev, akutni ili kronični sinusitis, alergijski ili upalno uzrokovanu nosnu kongestiju. Nedavni kirurški zahvati na strukturama unutarnjeg ili srednjeg uha mogu biti uzrokom nemogućnosti izjednačavanja tlaka i kontraindikacija su za let.

Pacijent treba biti podučen u uporabi lokalnih ili sistematskih dekongestiva i znati efektivno primijeniti Valsalvin manevar zatvoriti nos palcem i kažiprstom i izdahnuti nježno, sa zatvorenim ustima. Žvakanje gume i češće gutanje sline može biti korisno. Djeci treba dati sisati bočicu ili dudu radi prevencije nelagode, posebno za vrijeme polijetanja i slijetanja. Barodontalgiju zubobolju provociranu izlaganjem promjenama barometarskog tlaka teško je predvidjeti, ali se povremeno javlja kod pacijenata s bolestima zubne pulpe.

Leave A Comment

Stoga je nužno sanirati zubalo. Bolesti kretanja, za koje je odgovoran vestibularni senzorni sustav, kod pacijenata gdje za to nema kontraindikacija mogu biti tretirane profilaktički dimenhydrinatom preparat koji se može nabaviti pod komercijalnim imenom Dramamine. Drugi medicinski razlozi Liječnika se može pitati da li je putnik koji je nedavno bio podvrgnut kirurškom zahvatu dovoljno stabilan da bi poduzeo putovanje avionom. Putnici s nedavnim abdominalnim, očnim, torakalnim operacijama ili operacijama centralnog nervnog sustava te problemima udruženim sa širenjem "zarobljenih" plinova kako letjeti s hipertenzijom reduciranog kabinskog tlaka nisu sposobni za putovanje avionom.

Putnicima s nedavnim kirurškim zahvatima u trbuhu, koji su kao komplikaciju imali ileus, ili onima s malim ili velikim crijevnim opstrukcijama, također treba zabraniti putovanje avionom. Iako se savjeti doktora međusobno uvijek ne poklapaju, razdoblje od barem sedam do deset dana odgode kako letjeti s hipertenzijom nakon laparoskopije ili kirurškog zahvata kod kojega je mogao ući zrak u tijelo, razumno je pod uvjetom da su drugi faktori pacijentove stabilnosti zadovoljeni.

Putnici s nedovoljno saniranim pneumotoraksom osobito loše podnose letenje zbog širenja zarobljenih plinova. Pacijenti koji su nakon kako letjeti s hipertenzijom pod imunosupresivima, pod povećanim su rizikom od infekcija, premda je koncentracija mikroorganizama u kabini aviona niža nego u gradskoj lokaciji. Pacijentima s teškom anemijom bilo da je akutni tip udružen s nedavnom kirurškom intervencijom ili traumom, ili je kronični tip udružen s unutarnjim medicinskim uzrocima treba savjetovati odgađanje putovanja ako je moguće.

Dodatni kisik uopće se savjetuje svakome s razinom hemoglobina ispod 8.

Povišeni tlak povećava rizik od srčanog i moždanog udara te drugih ozbiljnih stanja

Putnici koji su nedavno sudjelovali u ronjenju s bocom, pod rizikom su zbog mogućeg razvoja dekompresijske bolesti, tako da roniocima treba savjetovati da pričekaju barem 12 sati prije leta ako su činili samo jedan zaron dnevno. Za one koji su višestruko zaranjali tijekom dana, treba tražiti "dekompresijski prekid", što znači savjetovati dodatno vrijeme od 24 sata prije leta. Sugestije za preveniranje simptoma "Jet laga": - odspavati dovoljno i dobro prije početka putovanja, - planirati spavanje na putovanju u sličnoj količini vremena u satnom vremenu kao kad ste kod kuće, - izbjegavati unos velike količine kako letjeti s hipertenzijom da biste na putu kako letjeti s hipertenzijom i čvrsto spavali", - jesti dobro balansirane obroke i izbjegavati pretjerivanje u jelu, - ako je vrijeme provedeno na odredištu manje od jednog dana, pokušati ostati na kućnom vremenu; inače, brzo se prilagoditi novoj vremenskoj zoni, ostajući aktivan za vrijeme vidljivog dijela dana i prilagođavajući se lokalnim vremenima objedovanja, - moderiranjem vježbi i kretanjem može se olakšati adaptaciju na novi raspored i tako pomoći kako bi se lakše zaspalo, - ograničite uporabu tableta za spavanje na sredstva kratkog djelovanja, i to samo nekoliko doza, izbjegavajući efekte kao što su ovisnost i mamurluk.

Marijan Zlatar, dr.

Pročitajte