Hipertenzija s urolitijaze

Bubrežni kamenci

Dijagnoza Na opstruktivnu uropatiju treba misliti u svih bolesnika sa smanjenom ili odsutnom diurezom ili neobjašnjenom insuficijencijom bubrega. Anamneza zna ukazati na simptome urolitijaze, BPH ili maligniteta.

Većina se opstrukcija može ispraviti pa rana dijagnoza i liječenje sprečavaju ireverzibilno oštećenje bubrega. Vrši se analiza mokraće i krvi serumski elektroliti, urea, kreatinin.

Policistična bolest bubrega

Druge se pretrage provode prema kliničkoj slici i očekivanoj razini začepljenja. Infekcija uz opstrukciju predstavlja žurno stanje i zahtijeva neodložnu obradu i liječenje. Ako je diureza smanjena ili prekinuta, ide se na kateteriziranje mokraćnog mjehura.

Ukoliko se tako dobije uredan protok mokraće ili se kateter ne može uvesti, vjerojatno je u pitanju opstrukcija uretre npr. Takvi se bolesnici podvrgavaju cistoureteroskopiji uz mikcijsku cistoureterografiju, koja otkriva gotovo sve zapreke u uretri i vratu mjehura, kao i vezikoureterski refluks, uz hipertenzija s urolitijaze prikaz anatomskih odnosa i rezidualnog urina.

U asimptomatskog bolesnika s dugotrajnom opstruktivnom uropatijom analiza mokraće može biti uredna ili pokazati tek par cilindara, L ili E.

Hipertenzija s urolitijaze, kad je obostrana opstrukcija potpuna ili skoro potpuna, obično dolazi do akutnog ili kroničnog zatajenja bubrega. Pri unilateralnoj opstrukciji i normalnom drugom bubregu kreatinin u plazmi je približno normalan.

  • Prevencija Što je to?
  • Bubrežni kamenci - PLIVAzdravlje
  • Teška hipertenzija droge
  • Cistična bolest bubrega u sindromima malformacije Policistična bolest bubrega Policistična nefropatija je nasljedno stvaranje bubrežnih cista koje dovodi do postupnog uvećanja oba bubrega i ponekad progredira do uremije.
  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Opstruktivna uropatija
  • Dakle, u ovom članku, glavni uzroci i znakovi zbog kojih nastaje cista parenhima desnog bubrega.

Rijetko se javlja anurija s akutnim zatajenjem zbog vegetativnog spazma žila i uretera nezahvaćenog bubrega. Može se naći hiperkalijemija zbog renalne tubularne acidoze tipa 1 i smanjene distalne sekrecije H i K te gubljenje Na sa sklonošću depleciji vanstaničnog volumena. Slikovne pretrage: Dostupno je više načina.

Koliko je opasna cista parenhima desnog bubrega?

Izbor i redoslijed ovise o predmnijevanoj patologiji, njenoj lokalizaciji i o podacima ranijih pretraga. Abdominalni UZ je početna pretraga izbora u većine hipertenzija s urolitijaze bez abnormalnosti uretre jer izbjegava alergijske i toksične nuspojave radioloških kontrasta i omogućava procjenu atrofije bubrežnog parenhima.

Dupleks Doppler UZ dokazom povećanog rezistivnog indeksa odraz povećanja žilnog otpora u bubregu obično utvrđuje unilateralnu opstrukciju u prvih par dana akutnog začepljenja, prije nego dođe do proširenja sabirnog sustava. Povećanje žilnog otpora posljedica hipertenzija s urolitijaze aktiviranja renin— angiotenzinskog sustava te stvaranja tromboksana A2 i endotelina.

Pretraga je manje korisna kod pretilosti ili bilateralne opstrukcije, koju ne može razlikovati od primarne nefropatije. Međutim, ako CT ne može utvrditi razinu opstrukcije ili kad se pretpostavlja da je začepljenje uzrokovano kamencem, nekrotičnom papilom ili krvnim ugruškom, indicirana je IVU ili retrogradna pijelografija.

Radionuklidna scintigrafija ovisi o dijelom očuvanoj funkciji bubrega, ali otkriva opstrukciju bez primjene kontrasta. Kad se hipertenzija hipertenzija s urolitijaze urolitijaze nefunkcijski bubreg, scintigram može dokazati perfuziju i otkriti djelatni dio parenhima.

Budući hipertenzija arifon se ovom pretragom ne mogu dokazati specifična područja opstrukcije, većinom se rabi uz diuretsku renografiju radi procjene hidronefroze bez hipertenzija s urolitijaze opstrukcije.

vezani članci

Anterogradna ili retrogradna pijelografija imaju prednost kod azotemičnih bolesnika. Retrogradno se snimanje izvodi pomoću cistoskopa, dok anterogradno snimanje zahtijeva perkutano postavljanje katetera u nakapnicu.

Bolesnike s intermitentnom opstrukcijom treba obraditi kad imaju smetnje jer se zapreka inače može previdjeti. Diuretska renografija procjenjuje lumbalne bolove zbog hidronefroze bez očite opstruktivne uropatije.

Prije radionuklidnog scintigrafiranja bubrega ili IVU daje se diuretik petlje npr. Ako postoji zapreka, stopa ispiranja radionuklida ili radiološkog kontrasta je smanjena unatoč povećanom protoku mokraće. Ako se pri renografiji ili perfuziji jave bolovi slični ishodnim tegobama bolesnika, nalaz se smatra pozitivnim.

Opstruktivna uropatija

Ako je perfuzijska pretraga negativna, bolovi su po svoj prilici vanbubrežnog porijekla. Međutim, obje pretrage daju dosta česte kako lažno pozitivne, tako i lažno negativne nalaze.

Prognoza Većina opstrukcija se može ispraviti, ali odgoda liječenja može uzrokovati ireverzibilno oštećenje bubrega. Ishod ovisi o prirodi bolesti, o pratećoj urinarnoj infekciji te o stupnju i trajanju začepljenja.

Općenito, akutno zatajenje bubrega zbog ureteralnog kamenca je reverzibilno, s primjerenom restitucijom bubrežnih funkcija.

Koncept i posljedice ove bolesti

U kroničnoj, progresivnoj opstruktivnoj uropatiji disfunkcija bubrega postaje djelomično ili potpuno ireverzibilna. Liječenje Zapreka se uklanja hipertenzija s urolitijaze hipertenzija s urolitijaze, instrumentacijom npr. Hipertenzija s urolitijaze je ugrožena bubrežna funkcija, ako se uroinfekt ne povlači ili bolesnik jako trpi, indicirana je žurna drenaža hidronefroze.

Pročitajte