Selekciju za hipertenziju, Portalna hipertenzija

Голос Фонтейна по-прежнему звучал спокойно, деловито: - Можете ли вы его остановить. Джабба тяжко вздохнул и повернулся к экрану. - Не знаю. Все зависит от того, что ударило в голову автору.

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

Literatura Arterijska hipertenzija — prikaz bolesnika Uz pismeni pristanak bolesnica je uključena je u Registar rezistentne hipertenzije u KB Merkur odobreno od etičkog povjerenstva bolnice Prikazana je bolesnica rođena Bolesnica od Od Dijagnoza nefroangioskleroze joj je postavljena

Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka selekciju za hipertenziju ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice selekciju za hipertenziju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

Lečenje portalna hipertenzijaKad kad god je moguće, treba započeti uklanjanjem uzroka poremećaja. Lečenje ezofagogastričnih varikoziteta[ uredi ] Varikoziteti jednjaka koji krvare ili su krvarili tretiraju se nizom endoskopskih podvezivanja ili skleroterapija da bi se skvrčile preostale varikozne vene, nakon čega se radi kontrolna endoskopija svakih nekoliko meseci kod rekurentnih varikoziteta. Sklerozacija se izvodi u nekoliko navrata, najčešće u razmaku od dana, i obično ponavlja puta, dok se ne skleroziraju svi varikoziteti. Sklerozacija kao komplikacija može imati stenozu jednjaka usled zarastanja ulkusa selekciju za hipertenziju nasta posle lečenja. Zato je ezofagoskopiju i sklerozaciju potrebno ponavljati na meseci.

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto selekciju za hipertenziju dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

  • Portalna hipertenzija — Vikipedija, slobodna enciklopedija
  • Rezistentna hipertenzija – prikaz bolesnika - imcites.com

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Pročitajte