Od prethodno tretirane hipertenzije

Visoki Krvni Tlak

Uploaded by

Test na nagibnom stolu Perkutane koronarne intervencije U perkutane koronarne intervencije PCI spadaju perkutana transluminalna koronarna angioplastika PTCA sa ili bez postavljanja stenta.

Primarne indikacije su tretman angine pektoris stabilne ili nestabilneishemija miokarda i akutni IM osobito u bolesnika s razvojem ili u kardiogenom šoku.

Elektivna PCI može biti prikladna za bolesnike nakon IM koji imaju recidivirajuću ili induciranu anginu prije otpusta iz bolnice i za bolesnike koji imaju anginu i od prethodno tretirane hipertenzije simptomatski unatoč liječenju. Perkutana transluminalna angioplastika PTA služi za liječenje bolesti perifernih arterija vidi str. PTCA se izvodi perkutanom punkcijom femoralne, radijalne ili od prethodno tretirane hipertenzije arterije.

od prethodno tretirane hipertenzije

Kateter s balonom navođen fluoroskopski ili intravaskularnom ultrasonografijom se uvede do mjesta stenoze te napuše da razbije aterosklerotski plak i proširi arteriju. Angiografija se ponovi nakon postupka da se dokumentiraju promjene.

Hipertenzija opasnija za zene

Postupak se obično, ukoliko je potrebno, ponavlja u više žila. Stentovi su najkorisniji kad su lezije kratke a nalaze se u velikim prirodnim koronarnim arterijama koje prethodno nisu tretirane sa PTCA, kad su lezije fokalne a nalaze se u presatku v.

Uloga stentiranja kod akutnog IM, bolesti ostijuma ili lijeve glavne koronarne arterije, kroničnim totalnim okluzijama i bifurkacijskim lezijama još se istražuje i razvija.

izbočina i hipertenzija kako liječiti od hipertenzije

Neki stentovi otpuštaju lijekove npr. Kod intrakoronarne brahiterapije, stenozirano mjesto se izloži malim radioaktivnim zrncima obloženim najlonom koja se kratkotrajno npr.

Čini se da taj postupak smanjuje rizik od rane restenoze, no nije jasno je li rizik od kasne stenoze blago povišen; istraživanja traju. Radioaktivni stentovi nisu učinkovito smanjili postotak restenoza. Postavljanje stenta nije bez rizika; komplikacije su tromboza stenta, restenoza, krvarenje nakon agresivne antikoagulacije, okluzija bočnih ogranaka i embolija stenta.

od prethodno tretirane hipertenzije vježbe za liječenje hipertenzije

Tijekom i nakon angioplastike provode se različiti režimi antikoagulacije a cilj je smanjiti incidenciju tromboze na mjestu balonske dilatacije. Blokatori Ca—kanala i nitrati mogu također smanjiti rizik od koronarnog spazma.

Perkutane koronarne intervencije

Kontraindikacije i komplikacije Apsolutne kontraindikacije za PCI su: ustanova nema kardiokirurgiju, te značajna opstrukcija debla lijeve koronarne arterije bez neopstruirane premosnice na lijevu prednju silaznu ili lijevu cirkumfleksnu arteriju. Komplikacije osim restenoze od prethodno tretirane hipertenzije slične onima kod koronarografije, iako je rizik od smrti, IM i moždanog udara veći. Stanje rješava farmakoterapija lijek cilja na poremećaj koji je doveo do okluzijepostavljanje novog stenta ili, u ekstremnim situacijama, intraaortna balonska pumpa i hitno kardiokirurško premoštavanje koronarnih arterija.

Od svih angiografskih postupaka, PCI nosi najveći rizik za razvoj nefropatije na od prethodno tretirane hipertenzije rizik se može smanjiti prehidracijom i primjenom neionskih kontrastnih sredstava, acetilcisteinom ili hemofiltracijom ako bolesnika već pati od renalne insuficijencije.

od prethodno tretirane hipertenzije

U ovom poglavlju:.

Pročitajte