Liječenje hipertenzije s adenom

SLIKA 3. Adenom označeno strelicom i feokromocitom označeno liječenje hipertenzije s adenom strelice u desnoj nadbubrežnoj žlijezdi na MR snimkama T1 u fazi liječenje hipertenzije s adenom lijevoizvan faze gore desnoT2 dolje lijevo i T1 nakon primjene kontrastnog sredstva dolje desno Bubrezi povećaj sliku Parenhimska bolest bubrega najčešći je uzrok sekundarne arterijske hipertenzije.

Hipertenzija se obično hipertenzija stupanj 2 uz bilateralne promjene bubrežnog parenhima, najčešće uz bolesti glomerula.

Niti jedna bolest iz te skupine nema karakterističnu radiološku sliku, već se obično prikazuju bubrezi manjih dimenzija, difuzno reduciranog hiperehogenog parenhima uz pokoju parenhimsku cistu slika 4. SLI KA 4.

Ultrazvučni prikaz bubrega. Bubreg je manjih dimenzija, difuzno reduciranog i hiperehogenog parenhima. U tih bolesnika mikcijskom cistouretrografijom potrebno je isključiti refluksnu nefropatiju, koja može biti unilateralna ili bilateralna, a karakterizirana je izrazitijom redukcijom parenhima u području gornjeg pola bubrega.

Primarni aldosteronizam

Radiološki je moguće prepoznati policističnu bolest bubrega koja je karakterizirana izrazitim uvećanjem oba bubrega uslijed postojanja brojnih cističnih tvorbi različitih liječenje hipertenzije s adenom, djelomično kalcificirane stijenke, ispunjene rijetkim, gustim ili hemoragiziranim sadržajem slika 5 a i b. SLI KA 5. Koronalni a i aksijalni b MR prikaz u T2 mjerenoj slici policistične bolesti bubrega. Bubrezi su izrazito povećani, prožeti brojnim cističnim tvorbama različite veličine.

Ultrazvučni pregled danas je prva slikovna metoda liječenje hipertenzije s adenom dijagnostici patoloških promjena bubrega.

  • Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati.
  • Primarni aldosteronizam Connov sindrom Riječ je o hiperaldosteronizmu zbog autonomnog stvaranja ovog hormona u adrenokorteksu uslijed hiperplazije, adenoma ili karcinoma.
  • Arterijska hipertenzija; endokrini uzroci hipertenzije; prrimarni aldosteronizam; Cushingov sindrom; feokromocitom; akromegalija Arterial hypertension; endocrine hypertension; primary aldosteronism; Cushing syndrome; acromegaly Sažetak Arterijsku hipertenziju možemo podijeliti na primarnu i sekundarnu.

B-modom moguća je procjena položaja, veličine i oblika bubrega, kao i morfološko-anatomskih promjena parenhima. Ovim se pregledom procjenjuje debljina i ehogenost bubrežnog parenhima te širina kanalnih sustava. Obojenim i power doplerom renalnih i intrarenalnih arterija dobivaju se podaci o liječenje hipertenzije s adenom bubrežnog parenhima.

Ukoliko se ultrazvučnim pregledom utvrde suspektne patološke promjene ili ako je ultrazvučna analiza insuficijentna zbog konstitucije ili nesuradnje bolesnika, indicirana je liječenje hipertenzije s adenom radiološka obrada CT-om ili MR-om.

Glavna prednost CT-a u odnosu na ultrazvuk i MR jest da omogućuje prikaz čak i vrlo diskretnih kalcifikacija i konkremenata koji ni jednom drugom radiološkom metodom ne mogu biti utvrđeni. MR ima slabiju prostornu rezoluciju, ali bolju tkivnu rezoluciju pa je od značajne koristi pri otkrivanju i razlikovanju solidnih od cističnih promjena.

U bolesnika s renalnom insuficijencijom kod CT-a i MR-a potrebno je s oprezom procijeniti korist i rizik od primjene kontrastnog sredstva, s obzirom na mogućnost razvoja kontrastom inducirane nefropatije nakon primjene jodnog kontrastnog sredstva, odnosno nefrogene sistemske fibroze nakon primjene gadolinijevog kontrastnog sredstva.

Renalne arterije povećaj sliku Renovaskularna hipertenzija RVHT nastaje zbog stenoze renalne arterije i vodeći je uzrok potencijalno izlječive hipertenzije uspostavom normalnog protoka krvi kroz lumen arterije.

Svrha radioloških dijagnostičkih pregleda jest otkriti promjene prije nego što nastane nefropatija. U mlađih ljudi i djece češći uzrok je fibromuskularna displazija srednjeg i distalnog dijela glavne renalne arterije s karakterističnim angiografskim prikazom multiplih liječenje hipertenzije s adenom i proširenja koji se opisuje poput "niza bisera" slika 6.

U dijagnostičkoj obradi danas je gotovo u potpunosti zamijenjena neinvazivnim metodama, inicijalno obojenim doplerom, a tek nakon njega CT-angiografijom ili MR-angiografijom, dok se DSA primjenjuje kod planiranja intervencijskog liječenja. Dopler renalnih arterija neinvazivna je metoda čiji je cilj detektirati stenozu renalnih arterija.

Omogućuje mjerenje brzine protoka krvi kroz arteriju te procjenu otpora krvnih žila. Glavne prednosti CT-angiografije su brzina snimanja i dobra prostorna rezolucija, što je od osobite važnosti pri detekciji fibromuskularne displazije. Prikaz kalcifikacija pri CT-angiografiji olakšava detekciju aterosklerotskih lezija, no izaziva artefakte koji otežavaju procjenu stupnja stenoze.

Uloga slikovnih metoda u obradi bolesnika s hipertenzijom - imcites.com

Kalcifikacije se ne prikazuju pri MR-angiografiji koja ne koristi ionizirajuće zračenje uslijed čega ima prednost u obradi djece i mladih bolesnika. Ukoliko se pristupi intervencijskom liječenju aterosklerotske stenoze renalne arterije, metoda izbora je primarno stentiranje.

  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Primarni aldosteronizam
  • Zdravstvena njega bolesnika sa sekundarnom hipertenzijom | Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru
  • Hipertenzija - PLIVAzdravlje

U slučaju kada je parenhimska bolest bubrega uzrok sekundarne hipertenzije, često je dovoljan ultrazvučni pregled kojim se može odrediti položaj i veličina bubrega, debljina i ehogenost parenhima, kao i širina kanalnog sustava. Prikaz nadbubrežnih žlijezda CT-om ili MR-om potreban je ukoliko se biokemijski dokaže primarni aldosteronizam kako bi se prikazao adenom ili liječenje hipertenzije s adenom hiperplazija nadbubrežnih žlijezda, te u slučaju dokazane hipersekrecije katekolamina radi prikaza feokromocitoma.

U slučaju stenoze renalne arterije, obojenim doplerom moguće je odrediti hemodinamski značaj stenoze, dok se na temelju nalaza CT-angiografije ili MR-angiografije planira daljnje liječenje. Literatura 1. J Hypertens ; Taler SJ.

Statistika

Secondary causes of hypertension. Prim Care ; Prevalence and natural history of adrenal incidentalomas. Eur J Endocrinol ; Role of radiology in the management of primary aldosteronism. Radiographics ; Pheochromocytoma: an imaging chameleon. Radiographics ;24 Suppl 1:S Vargas-Arenas RE.

Renovascular and renal parenchymal arterial hypertension: clinical considerations. Int Congr Ser ; Olin JW, Pierce M.

Hipertenzija

Contemporary management of fibromuscular dysplasia. Curr Opin Cardiol ; Refining the approach to renal artery revascularization.

Krumme B, Hollenbeck M. Doppler sonography in renal artery stenosis?

Nephrol Dial Transplant ; Apparent prevalence of curable hypertension in the Hypertension Detection and Follow-up Program. Arch Intern Med ; Contemporary management of atherosclerotic renovascular disease.

J Vasc Surg ;

Pročitajte