Standardi hipertenzija

standardi hipertenzija

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje standardi hipertenzija hipertenzije?

svaki juha može konzumirati u hipertenzije hipertenzija donja gornja

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

Život i zdravlje 2.6.2018. - Povišeni krvni tlak

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, standardi hipertenzija smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

Hipertenzija kod djece Povišen krvni tlak u djece i adolescenata nedovoljno se otkriva, prije svega zato što se ne misli na krvni tlak i rijetko se mjeri Povišen krvni tlak ili arterijska hipertenzija uvriježeno se smatra bolešću standardi hipertenzija, s učestalošću od 25 do 40 posto među odraslim stanovništvom.

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest standardi hipertenzija da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

pari hipertenzija što je hipertenzija oči

Standardi hipertenzija posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

hipertenzija u djece 12 godina

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Pročitajte