Hipertenzija, dijabetes melitus liječenje, Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije

Visok krvni pritisak i šećerna bolest, Dijagnoza hipertenzije, ispitiv

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije Travanj 16, Nada Smokvina Ćuruvija dr.

Diabetes mellitus

Arterijska hipertenzija je jedan od najvećih javno-zdravstvenih problema dijabetes melitus liječenje, kako u razvijenim, tranzicijskim a pogotovo u nerazvijenim zemljama svijeta.

Vodeći je čimbenik rizika za kardiovaskularni morbiditet i mortalitet najčešće u vidu KV događaja kao što su infarkt miokarda, moždani udar, nagla smrt, srčano zatajivanje, bubrežno zatajivanje, periferna arterijska bolest. Arterijska hipertenzija HA se rijetko javlja izolirano, t.

Kada su prisutni metabolički faktori rizika dijabetes melitus i dislipidemija tada imamo hipertenzija efekt na sveukupni kardiovaskularni rizik.

hipertenzija, dijabetes melitus liječenje

Stoga je važno da osim liječenja hipertenzije utječemo i na ostale čimbenike rizika. Postoji etablirana strategija za snižavanje krvnog tlaka, odnosno liječenje hipertenzije.

To se prvenstveno odnosi na promjene životnih navika i primjenu medikamenata. Promjena životnih navika vrijedi za sve stupnjeve hipertenzije.

karnitin hipertenzije hipertenzija udžbenika

Prvenstveno se to odnosi na prehrambene navike: povećani unos povrća, leguminoza, punog zrnja, svježeg voća, ribe, nezasićenih masti pogotovo maslinovog ulja te smanjeni unos crvenog mesa i zasićenih masti. Mediteranska prehrana je primjer poželjne prehrane uz umjeren unos alkohola najčešće ml vina uz obrok.

Mnoge su studije i meta analize pokazale da je mediteranska prehrana udružena s redukcijom kardiovaskularnih događaja i sveukupne smrtnosti.

Visok krvni pritisak i šećerna bolest

Mediteranska prehrana, osim što snižava krvni tlak, ima povoljan učinak na glukozu u krvi i lipidne parametre. Posebno treba istaknuti važnost smanjenog hipertenzija soli. Preporuča se dnevno unijeti manje od 5 g soli, što važi za svu populaciju a pogotovo za hipertoničare. Većina ljudi unosi preko 10 grama soli dnevno. Postoji linearna povezanost između konzumiranja alkohola, prevalencije hipertenzije i kardiovaskularnog rizika.

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije

Mnoge meta analize i studije preporučuju redukciju unosa alkohola pogotovo u hipertoničara. Prehrana mora biti udružena sa ostalim promjenama životnih navika, a to se prvenstveno odnosi na fizičku aktivnost i regulaciju tjelesne težine.

Prehranjenost i debljina su udruženi hipertenzija povećanim rizikom kardiovaskularne smrti i svih uzroka smrtnosti.

hipertenzija, dijabetes melitus liječenje

Gubitak težine može pojačati efikasnost antihipertenziva i poboljšati kardiovaskularni hipertenzija. Gubitak težine je dio multidisciplinarnog pristupa koji uključuje pravilnu prehranu i redovito vježbanje.

Redovna aerobna fizička aktivnost hipertenzija prevenciji i uspješnom liječenju hipertenzije te smanjuje kardiovaskularni rizik i mortalitet.

hipertenzija, dijabetes melitus liječenje

Kod hipertoničara se preporuča 30 hipertenzija dnevno, srednje intenzivnog, aerobnog vježbanja hodanje, trčanje, bicikliranje, plivanje 5 do 7 dana tjedno. Korisno je i 2 do 3 dana tjedno. Primjena hipertenzija vježbanja ima manje povoljnog utjecaja na sniženje krvnog tlaka i kardiovaskularni rizik. Pušenje je veliki čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti i karcinom.

Koji su dijelovi tijela ugroženi?

Prestanak pušenja, kao mjera zdravog življenja, dijabetes melitus liječenje kardiovaskularne događaje, pogotovo moždani udar, infarkt miokarda i perifernu arterijsku bolest.

Lijekovi za liječenje hipertenzije Postoji hipertenzija skupina lijekova koji se preporučaju za liječenje hipertenzije: ACE inhibitori, blokatori angiotenzinskih receptora, β blokatori, blokatori kalcijskih kanala i diuretici tijazidi i tijazidima slični diuretici, kao što su klortalidon i indapamid.

Navedeni lijekovi snižavaju krvni tlak, smanjuju pojavu kardiovaskularnih događaja te posljedično utječu na smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.

Dobrobit ovih lijekova uglavnom proizlazi iz njihovog dijabetes melitus liječenje snižavanja krvnog tlaka. U nekim slučajevima primjenjujemo i dijabetes melitus liječenje antihipertenzive van navedenih pet osnovnih skupinakao što su α blokatori, antihipertenzivi s centralnim djelovanjem, antagonisti mineralo-kortikoidnih receptora.

Skrining za hipertenziju

Njih primjenjujemo kod onih pacijenata kod kojih se kombinacijom lijekova iz pet glavnih skupina antihipertenziva nije uspjelo regulirati krvni lak. Najčešće dijabetes melitus liječenje skupina antihipertenziva su blokatori RAAS-a renin-angiotenzin-aldosteronski sustav. Njihova su djelovanja vrlo slična samo što su nuz-efekti hipertenzija blokatore anagiotenzinskih receptora slični placebu. To su lijekovi koji preveniraju oštećenje ciljnih organa koje izaziva hipertenzija hipertrofija lijeve klijetke.

Preveniraju incidenciju fibrilacije atrija.

Dijagnoza hipertenzije

Indicirani su kod bolesnika sa preboljenim infarktom miokarda, te kod bolesnika s srčanim zatajivanjem. Znatno smanjuju albuminuriju, više nego bilo koji antihipertenziv, te smanjuju progresiju bolesti u dijabetičnoj i nedijabetičnoj kroničnoj bubrežnoj bolesti.

Blokatori kalcijskih kanala Blokatori kalcijskih kanala su vrlo heterogena skupina lijekova. Za liječenje hipertenzije uglavnom dijabetes melitus liječenje dugo djelujuće blokatore kalcijskih kanala III generacije.

hipertenzije, učestalo mokrenje

Dijabetes melitus liječenje djelovanja na krvni tlak je sličan kao u drugim skupinama antihipertenziva, t. Neki od njih efikasniji su od β blokatora u usporavanju neki stupanj hipertenzije ateroskleroze karotidnih arterija.

  1. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Diabetes mellitus
  2. Kronične komplikacije dijabetesa
  3. Dijabetes tip 2 - PLIVAzdravlje

Korisni su i u redukciji hipertrofije lijeve klijetke i smanjivanju proteinurije. Tijazidi i tijazidima slični diuretici Diuretici postižu antihipertenzivni efekt samostalno ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima najčešće s blokatorima RAAS-a.

Ravnopravni su dijabetes melitus liječenje skupinama antihipertenziva, t.

Pročitajte