Farmakogenetika za liječenje hipertenzije

Pharmacogenetics; antipsychotic drugs; side-effects Sažetak Farmakogenetika može predvidjeti razvoj nuspojava na primjenu antipsihotika.

struka hipertenzija

Razlike u razvoju nuspojava na određene antipsihotike mogu se javiti, među ostalim, radi genetičkih polimorfizama. Česta nuspojava starijih antipsihotika bila je tardivna diskinezija TD.

farmakogenetika za liječenje hipertenzije

Smatra se da TD nastaje kao posljedica vezanja antipsihotika koji djelujući kao dopaminski antagonisti izazivaju upregulaciju postsinaptičkih D2 receptora, i posljedičnu hiperaktivaciju dopamina u nigrostriatumu. Atipični antipsihotici često izazivaju poremećaje metabolizma glukoze i masnoća farmakogenetika za liječenje hipertenzije krvi, porast tjelesne težine, pretilost, dijabetes tip II i posljedično različite kardiovaskularne bolesti.

Metabolični sindrom uključuje nekoliko poremećaja: prekomjernu težinu trbušni tipporemećaj u regulacija masti, poremećen metabolizam glukoze i neosjetljivost na inzulin, hipertenziju, upalu koja pogoduje razvoju ateroskleroze, povišene vrijednosti nekih enzima jetre i mokraćne kiseline.

Он был совсем один и умирал естественной смертью.

Porast tjelesne težine izazvan antipsihoticima se povezuje s primjenom lijekova s visokim afinitetom za serotonergičke 5-HT2C, te H1 receptore, leptin, dok se dijabetes može javiti nakon primjene lijekova koji djeluju kao antagonisti perifernih M3 muskarinskih i središnjih 5-HT2C receptora1, 2, 3. Dopaminski sustav ima ulogu u porastu tjelesne težine izazvane antipsihoticima, jer kontrolira unos hrane, potrošnju energije, metabolizma glukoze i lipida, krvnog tlaka i oslobađanja inzulina.

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije Travanj 16, Nada Smokvina Ćuruvija dr.

Smanjena dopaminska neurotransmisija se povezuje s razvojem pretilosti i otpornosti na inzulin, a antagonizam dopaminskih D2 receptora može povećati učinke posredovane putem 5-HT2C receptora na unos hrane ili utjecati na metabolizam lipida i glukoze putem disinhibicije oslobađanja prolaktina. Dopaminski D2 receptori farmakogenetika za liječenje hipertenzije slabije eksprimirani u mozgu pretilih ljudi, a aktivacija ovih receptora poboljšava metabolizam glukoze, smanjuje krvni tlak i stimulira potrošnju energije kod pretilih pojedinaca.

Osim toga, dugoročna terapija D2 agonistima bromokriptin poboljšava metaboličku kontrolu kod pretilih ljudi s dijabetesom tipa II.

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije

Farmakogenetska istraživanja uputila su na povezanost CT rs polimorfizma 5-HT2C receptora i porasta tjelesne težine izazvanog antipsihoticima, te CT polimorfizma gena koji kodira b3 podjedinicu G proteina GNB3 s hipertenzijom, pretilošću i povećanom tjelesnom težinom. Dakle, farmakogenetika je sastavni dio personalizirane medicine te pomaže u identifikaciji povećanog rizika za razvoj nuspojava lijekova kod osoba koje nose određene varijante gena, te u odabiru najboljeg i odgovarajućeg liječenja i razvoju novih lijekova koji su sigurni, bez nuspojava, ciljani i individualizirani.

Prirodni lek za normalizaciju krvnog pritiska i čišćenje krvnih sudova

Literatura 1. Pharmacogenetics and antipsychotics: therapeutic efficacy and side effects prediction. Expert Opin Drug Metab Toxicol farmakogenetika za liječenje hipertenzije 2. Farmakogenetika za liječenje hipertenzije side effects of antipsychotic drug treatment — pharmacological mechanisms.

što se pije sok od hipertenzije

Pharmacol Therapeut ; — Association study between variants of AMP-activated protein kinase catalytic and regulatory subunit genes with antipsychotic-induced weight gain.

J Psych Res doi

hipertenzija može biti slatko hipertenzije, umor

Pročitajte