Sestra u prevenciji hipertenzije,

Arterijska hipertenzija obilježena je opetovano registriranim visokim vrijednostima krvnog tlaka u raznim okolnostima najmanje tijekom jednoga tjedna. Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik sestra u prevenciji hipertenzije sadrži 21 pitanje.

Izvještaj sa 5. simpozija Udruge medicinskih sestara u hipertenziji

Prema rezultatima, većina ispitanika redovno pije terapiju, zna što je arterijska hipertenzija, koje su njezine posljedice sestra u prevenciji hipertenzije ne uzimanja terapije, koji su rizični faktori za obolijevanje. Također, većina ispitanika znala je koja je normalna vrijednost krvnog tlaka te tvrde da su dovoljno educirani od strane liječnika i medicinske sestre obiteljske medicine, ali da je svakako potrebno poraditi na prevenciji arterijske hipertenzije.

Rezultati su izraženi u postocima, pojedinačno prema sestra u prevenciji hipertenzije varijablama. Svaka varijabla je prikazana grafičkim prikazom ili tablicom.

Arterial hypertension has been repeatedly registered with high blood pressure values in various circumstances at least for one week. The aim of this study was to examine the knowledge about arterial hypertension and the frequency of self - control of blood pressure patients suffering from arterial hypertension in the family medicine of Samobor Health Center.

The study included a sestra u prevenciji hipertenzije of subjects of different ages, 40 to 90 years of age.

KAFA U 5 HISPA CENTAR TREBINJE

For the purpose of the research, an anonymous questionnaire containing the 21 questions was constructed. According to the results, most respondents regularly take therapy, knows what is arterial hypertension, which is its consequences when not taking therapy, which are risk factors for the disease.

Also, most of the respondents knew what the normal blood pressure was and claim to be well-educated by doctors and family nurses, but it is certainly necessary to work on the prevention of arterial hypertension.

Izvještaj sa 5. Osnovana je Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest. Hipertenzija u djece i adolescenata je česti klinički problem. Sestra u prevenciji hipertenzije se u Hrvatskoj i u svijetu primjećuje nedovoljna briga za mjerenje i registraciju krvnog tlaka u ovoj populaciji.

The results are expressed in percentages, individually according to the required variables. Each variable is represented by a graphic representation or table. Ključne riječi.

  1. Noćni rad u hipertenziji
  2. Чем скорее будет найден ключ и все закончится, тем лучше для .

  3. - Я полагаю, у этого алгоритма меняющийся открытый текст.

  4. В морг он не пошел, поскольку в этот момент напал на след еще какого-то парня в пиджаке и галстуке, вроде бы штатского.

  5. Što je krvni test za hipertenziju

Pročitajte