Neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji

Oralna kontracepcija – blage i teške nuspojave

Učinci na vene se očituju pojavom venske tromboembolije VTE koja se javlja kao duboka venska tromboza DVT u nogama, plućna embolija PE ili tromboza drugih vena kao što su mezenterične, hepatične ili retinalne.

Posljedica učinka OHKp na arterije je pojava infarkta miokarda IMishemičnog ili hemoragičnog moždanog udara MU i tromboze mezenterične ili retinalne arterije.

Najčešće se radi o multifaktorijalnim uzrocima spomenutih bolesti koji mogu biti nasljeđeni ili stečeni tijekom života.

Saznajte više o kontracepciji u sljedećim tekstovima:

Oni su rizični faktori za nastanak VTE. Zajedničko djelovanje čimbenika rizika može pojačati učinak pojedinog. Na taj način treba gledati i na učinak OHKp na kardiovaskularni sustav. Čini se da je uzrok povećanoj učestalosti venskih i arterijskih kardiovaskularnih bolesti, neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji i IM i MU, u korisnica OHKp tromboza, a ne ateroskleroza.

Oralna hormonska kontracepcija i venska tromboembolija Venska tromboembolija VTE koja obuhvaća pojavu duboke venske tromboze DVT u nogama, plućne embolije PE i tromboze nekih drugih vena kao što su mezenterične, hepatične, retinalne, ali i trombozu cerebralnih sinusa je rijetka u općoj populaciji.

U žena u dobi od 15—49 godina učestalost je DVT 21 na žena godišnje.

Istraživanje o kontracepciji u Hrvatskoj

U trudnoći, antenatalno, rizik DVT je 61 na žena u dobi ispod 35 godina, odnosno na žena godišnje u dobi iznad 35 godina. Poslije poroda rizik DVT je 30 na žena ispod 35 godina odnosno 72 na žena iznad 35 godina. Faktori rizika za razvoj VTE Nasljedni faktori su deficit inhibitora koagulacije, antitrombina III, proteina C, proteina S i nedugo otkrivena funkcionalna abnormalnost antikoagulanta proteina C, što je posljedica mutacije V.

Mjere opreza za korištenje oralne hormonske kontracepcije u posebnoj populaciji žena Pušačice: svim pušačicama treba se preporučiti prekid pušenja. U svih pušačica povišen je rizik za kardiovaskularne bolesti. U mladih žena taj je rizik nizak, ali je nakon Adolescentice: medicinski i socijalni rizici neplanirane trudnoće nadmašuju rizik od uzimanja OHK, iako su ciklusi još nepravilni. Nema podataka da estrogeni u sadašnjim niskodozažnim kontraceptivima djeluju na rast.

Mutant V. Svi nosioci te mutacije imaju APC-rezistenciju. Inače, mutacija faktora V.

Heterozigoti mutacije V. Stečeni faktori rizika za razvoj VTE u žena su imobilizacija, kirurški zahvati, trauma, debljina, trudnoća i puerperij, dugotrajna putovanja, nalaz antifosfolipidnih antitijela APA i lupus antikoagulanta LApušenje, ali i uporaba OHKp i hormonske nadomjesne terapije HNT. Nije za očekivati da bi samo jedan nasljedni ili stečeni faktor rizika mogao biti uzrok nastanku VTE. Stoga treba uvijek misliti na multifaktoralne uzroke rizika za nastanak VTE, odnosno njihov sinergistički učinak.

Takav sinergistički učinak se može vidjeti i u korisnica OHKp koje su istovremeno i nosioci mutacije V. Korisnice OHKp s postojećim koagulacijskim defektom imaju puno veći rizik tromboze cerebralnih sinusa 30— puta! Nađeno je da je među korisnicama OHKp sa sadržajem estrogena manjim od 50 μg rizik VTE 4,2 na 10 žena godišnje, sa 50 μg 7,0 i s više od 50 μg 10,0 na 10 žena godišnje.

Oralna kontracepcija – blage i teške nuspojave

U tim je studijama procijenjeno da je rizik VTE u žena u reprodukcijskoj dobi 0,8 na 10 žena godišnje. Premda niskodozažne OHKp, koje se danas uglavnom koriste, nose manji rizik za VTE od visoko¬dozažnih, koje se danas više ne bi trebale koristiti zbog ranije navedenih rizika, u korisnica OHKp i dalje ostaje 3—4 puta povećan rizik VTE u odnosu na žene koje ih ne koriste. U prosincu Tada se prvi put pretpostavilo da i različiti tipovi progestagena mogu povećati rizik VTE.

Kasnija literatura obiluje nizom konfliktnih izvještaja i raspravama o VTE i novim gestagenima. Nije bilo jasno je li nađeni povećani rizik VTE posljedica učinka desoge¬strela i gestodena ili su to prirodni i stečeni faktori rizika, koji su kasnije naknadno nađeni provjeravanjem ispitivanih skupina žena, a koji prvobitno nisu bili uzeti u obzir.

Foto: Thinkstock zdrava krava postala Kada uspoređujemo broj korisnica oralne hormonske kontracepcije u Hrvatskoj s brojem korisnica u Europi nalazimo se pri dnu ljestvice.

Prigovaralo se propisivanju i neselektivnosti u neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji OHKp u neprovjereno zdravih žena i mladih žena kojima je to bila prva uporaba. Poznato je da je upravo u toj skupini žena i inače veći rizik za VTE, u odnosu na starije i dugogodišnje korisnice OHKp.

 • Kontracepcijske pilule: za ili protiv? | missZDRAVA
 • Pitanja i odgovori - PLIVAzdravlje
 • PDF kB Kombinirana hormonska kontracepcija Kombinirana hormonska kontracepcija sastoji se od sintetskih i prirodnih estrogena i gestagena.
 • Akutna skrb u hipertenzija stupnja 2
 • Hipertenzija Arterijske tromboembolije se najčešće očituju kao infarkt miokarda, TIA tranzitorna ishemijska ataka i moždani udar.
 • Kardiovaskularni Učinci Oralne Hormonske Kontracepcije
 • Возможно, он работал в одиночку.

Naime, baš među njima se mogu kriti neprepoznate nositeljice obiteljske trombopatije što ima za posljedicu poremećaj koagulacije i povećan rizik VTE. Ponovljena ispitivanja su dala također dosta konfliktne rezultate, no prihvaćen je stav da OHKp s desogestrelom i gestodenom nose nešto veći rizik VTE.

neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji

Moguće je da je taj rizik veći i zbog manjeg androgenog učinka III. O tome treba informirati pacijentice, te ukoliko nema medicinske kontraindikacije, stvar je prosudbe liječnika i osobnog izbora pacijentice o vrsti OHKp". Stoga je uzimanje OHKp sigurnije od nekih svakodnevnih aktivnosti ljudi pobjeda hipertenzija žena na milijun žena vozačica u reprodukcijskoj dobi gine godišnje na cestama SAD!

No, žene koje ne smiju uzimati OHKp zbog visokog rizika za VTE, mogu se koristiti progestagenskom kontracepcijskom pilulom, progestagenima u obliku injekcija, implantata ili kao intrauterinu kontracepciju. Kardiovaskularni učinci — pilule s drospirenonom Oralna hormonska kontracepcija, venska tromboembolija i trombopatije Novije studije pokazuju da je rizik idiopatske VTE u korisnica niskodozažnih OHKp oko 3—4 puta veći u odnosu na uobičajenu učestalost.

Kontracepcijske pilule: za ili protiv?

To je najčešći nasljedni poremećaj koagulacije koji se prenosi na autosomno dominantan način. Heterozigoti imaju 6—8 puta povećani rizik VTE, a homozigoti čak 80 puta. Nije poznata veza između mutacije V. Danas mnogi liječnici, ali i pacijentice, postavljaju pitanje je li potreban rutinski probir da bi se otkrila mutacija V. To znači da negativni nalaz testa probira ne pruža kompletnu sigurnost.

S druge strane, među šest milijuna žena više od će imati lažno pozitivan test probira. Znajući višestruku kontracepcijsku korist OHKp, te kontracepcijske i nekontracepcijske rizike alternativnih metoda kontracepcije, razumna je procjena da je vrijednost općeg probira za individualne korisnice pilule općenita, limitirana i preskupa.

 1. Novosti u Kombiniranoj Hormonskoj Kontracepciji
 2. Жемчугами из Майорки.

 3. Hipertenzija 1 stupanj rizika opasno 2
 4. - Издать .

 5. Бринкерхофф ухмыльнулся.

Stoga većina eksperata vjeruje da zbog vrlo niskog apsolutnog rizika za trombozu u korisnica OHKp, niske prediktivne vrijednosti testova probira i ograničene sigurnosti u tumačenju testova, probir treba raditi samo u žena s prethodnom epizodom VTE ili neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji onih s pozitivnom obiteljskom anamnezom o VTE u roditelja ili sestara, pogotovo ako se to dogodilo prije Pozitivna obiteljska anamneza o trombopatijama, odnosno poremećajima neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji, jaki je razlog za odustajanje od OHKp i odabir nehormonskih kontracepcijskih metoda.

Oralna hormonska kontracepcija i arterijske bolesti Ateroskleroza Novije studije su izvjestile o povećanom broju infarkta miokarda IM u ljudi s nepovoljnom razinom i odnosom lipida i lipoproteina u serumu. Stoga je ispitivan učinak OHKp na lipide i lipoproteine. Pri tome je važna doza estrogena, te doza i vrsta progestagena u OHKp. Monofazične OHKp s desogestrelom imaju povoljan učinak na lipoproteinski profil.

Ukupno gledano, dosadašnje studije o učinku niskodozažnih OHKp na lipoproteine i lipide plazme pokazuju da bi nepovoljan učinak mogla imati jedino monofazična OHKp s višim dozama levonorgestrela Stediril M i Stediril D. Studije na eksperimentalnim životinjama majmuni i zečevi ukazuju na zaštitni učinak estrogena na aterosklerozu mehanizmom koji je neovisan o profilu lipida i lipoproteina u serumu.

Estrogena komponenta u OHKp ima direktan zaštitni učinak na krvne žile djelujući na vazomotorne i koagulacijske faktore kao što su dušični oksid i prostaciklini. Angiografske studije i autopsije mladih žena s infarktom miokarda, koje su koristile OHKp, pokazale su da je u njih manje difuznih aterosklerotičnih promjena u krvnim žilama u odnosu na žene s istom dijagnozom i u istoj dobi, koje nisu koristile OHKp.

Kontraindikacije za primjenu oralnih hormonskih kontraceptiva i interakcija s lijekovima

Usprkos činjenice da neke OHKp imaju negativan učinak na lipoproteinski profil u serumu, nema dokaza da bi ateroskleroza bila uzrok porastu kardiovaskularnih bolesti u korisnica OHKp. Stoga se smatra da neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji mehanizam nastanka kardiovaskularnih bolesti kao posljedica arterijskog učinka u korisnica OHKp prije svega tromboza, koja je uvjetovana estrogenom. Moguća posljedica učinka OHKp na arterije je pojava infarkta miokarda, ishemičnog ili hemoragičnog moždanog udara, tromboze mezenterične arterije ili arterije retine.

Hipertenzija, tahikardija i nuspojave lijekova Imam 34 godine. Nisam još rodila ili bila trudna. Prije otprilike 2 mjeseca išla sam ginekologu kako bih promijenila kontracepcijske tablete, budući da sam se od starih tableta debljala konstantno i po 8 kg i više godišnje, što je trajalo nekoliko godina. Logest bi trebala zamijeniti s Yarinom. U sljedećih dana morala sam sama 2 puta dnevno mjeriti i zapisivati tlak, posjetiti svog osobnog liječnika i onda se vratiti ginekologu.

S obzirom na to da je učestalost pojave moždanih trombotičnih ataka trombotični moždani udar, tranzitorne ishemične atake među mladim ženama malo veća od pojave VTE i moždanog udara MUuz mogući smrtni ishod ili invalidnost, moždani udar je najznačajnija moguća arterijska nuzpojava uzimanja OHKp.

U žena iznad 35 godina života učestalost moždanih trombotičnih ataka je viša. Stoga njima treba davati OHKp samo ako su dobrog zdravlja i bez značajnog rizičnog faktora za kardiovaskularne bolesti hipertenzija, migrena s aurom, dijabetes melitus s vaskularnim promjenama i pušenje.

lang akademik hipertenzija hipertenzija stupanj 2 i trčanje

Treba imati na umu da ako u žena s arterijskim bolestima i može biti povećan rizik OHKp za IM i MU, ponekad je za njih trudnoća s mogućim komplikacijama i rizikom majčine smrti još veći rizik.

Premda neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji u literaturi nisu potpuno jedinstvena, stav je da bolesnice s hipertenzijom ili one u kojih krvni tlak nije izmjeren prije propisivanja OHKp imaju povećan rizik MU i IM uz OHKp.

Mali je broj bolesnica koje imaju hipertenziju, a uzimaju OHKp, tako da je vrlo teško dobiti sigurniji zaključak o tom problemu.

efedrin i hipertenzija stupanj invalidnosti baze hipertenzije

Novija istraživanja pokazuju da se mali porast krvnog tlaka može opaziti i kod uporabe monofazične OHKp sa svega 30 μg estrogena, uključujući i one koje sadrže progestagene nove generacije.

O porastu krvnog tlaka uz OHKp, koji bi bio klinički značajan nema izvješća. Zbog toga je ipak važno mjeriti krvni tlak makar jednom godišnje, čak i kada se koriste niskodozažne OHKp. Prethodne bolesti, kao preeklampsija u trudnoći ili bolesti bubrega, ne utječu na porast krvnog tlaka u korisnica OHKp.

Neke studije, premda se radi o malom broju slučajeva, ističu mogućnost pojave dvostruko većeg broja slučajeva preeklampsije u dugogodišnjih korisnica OHKp. Mehanizam kojim OHKp mogu utjecati na promjenu krvnog tlaka je učinak na renin-angiotenzinski sustav, koji se očituje porastom angiotenzinogena u plazmi, skoro 8 puta u odnosu na normalnu razinu. Ukoliko se neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji hipertenzija, treba i po prestanku uzimanja OHKp proći 3—6 mjeseci da se promjene u spomenutom sustavu vrate u normalu.

Niskodozažni OHKp mogu biti izbor u pacijentica s prethodnom, već postojećom hipertenzijom, pogotovo ako su pod kontrolom. Moždani udar Dosta je starijih studija u literaturi koje su izvijestile o povećanom riziku za moždanu trombozu u korisnica visokodozažnih OHKp.

Ipak, čini se da rizik za ishemični moždani udar, koji je posljedica tromboze, nije povišen u zdravih žena koje ne puše, a koriste OHKp sa sadržajem estrogena manjim od 50 μg. Stoga je očito da rizik ishemičnog moždanog udara raste s dozom estrogena u OHKp.

Ishemični moždani udar U korisnica niskodozažnih OHKp koje ne puše, nemaju hipertenziju te kontroliraju krvni tlak prije početka uzimanja OHKp, ishemični moždani udar je neznatno češći 1—1,5 putaa tip progestagena u OHKp ne utječe na taj rizik.

Relativni rizik ishemičnog MU u žena s hipertenzijom je najmanje 3 puta veći u odnosu na žene koje koriste OHKp, a nemaju hipertenziju. Apsolutni rizik ishemičnog MU u pušačica je 1,5—2 puta veći nego u nepušačica.

Oralna kontracepcija – blage i teške nuspojave | Zdravlje - Kreni zdravo!

Rizik se povećava za 2—3 puta u pušačica koja uzimaju OHKp. Isto tako treba obratiti pažnju na migrenozne glavobolje i fokalne neurološke simptome u nekih pacijentica koje su kandidati za OHKp. Njima ne treba prepisivati OHKp. Hemoragični MU U neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji ispod Nema porasta rizika ni s trajanjem uzimanja OHKp, niti u bivših korisnica.

Rizik hemoragičnog MU u pušačica je dvostruko veći nego u nepušačica, a relativni rizik pušačica koje koriste OHKp je trostruko veći u odnosu na pušačice koje ne koriste OHKp.

Infarkt miokarda Akutni koronarni sindrom nagla srčana smrt, svi oblici angine pektoris i infarkt miokarda je posljedica nepostojanosti aterosklerotičnih plakova s intramuralnom hemoragijom, fisurama i rupturama plaka, što sve može izazvati akutnu trombotičnu okluziju krvne žile. Pojava IM u žena u reprodukcijskoj dobi je rijetka, premda se i u toj dobi češće javlja u žena s već spomenutim faktorima rizika, a to su hipertenzija, dijabetes, hiperlipidemija i dislipidemija, pušenje, debljina i opterećena obiteljska anamneza.

Premda je u literaturi dosta konfuznih mišljenja o odnosu OHKp i IM, ipak su neke stvari, zahvaljujući velikim studijama kojih su rezultati objavljeni zadnjih godina, postale jasnije.

IM u žena koje uzimaju pilule je posljedica tromboze, a ne ateroskleroze.

neke kontracepcijske pilule mogu biti u hipertenziji

Niti jedna epidemiološka studija na ljudima ni na eksperimentalnim životinjama nije pokazala ubrzanje procesa ateroskleroze u korisnica OHKp. Isto tako, ni jedna publicirana epidemiološka studija ne ukazuje na povećani rizik u korisnica OHKp ukoliko nemaju neke značajnije faktore rizika koji su prethodno spomenuti.

Pročitajte