Multipli mijelom i hipertenzije

multipli mijelom i hipertenzije

Nastaju litičke lezije oštećenja zbog razgradnje kostiju, a bez stvaranja nove kosti.

hipertenzija lange

Mogu se razviti patološke frakture prijelomia oštećeni kralješci mogu stvarati pritisak kralješnične moždine. Povećana je razina kalcija, što je povezano sa štetnim učinkom na bubrege i može dovesti do zatajenja bubrega.

multipli mijelom i hipertenzije

Javljaju se također umor, glavobolja i smetnje vida, a mogu nastati i oštećenja živaca. Dijagnostička obrada Za postavljanje dijagnoze bitan je trijas simptoma: plazmocitom koštane srži, litičke lezije kostiju, te multipli mijelom i hipertenzije M-komponente bjelančevina u urinu multipli mijelom i hipertenzije serumu. Od laboratorijskih pretraga potrebno je učiniti kompletnu krvnu sliku, broj trombocita, aspiraciju i biopsiju koštane srži, ispitivanje urina i seruma kako bi se otkrilo prisustvo M-komponente, multipli mijelom i hipertenzije kalcij, kreatinin i viskoznost u serumu.

multipli mijelom i hipertenzije

U većini slučajeva potrebno je liječenje kroz neodređeni vremenski period. Standardno liječenje sastoji se od pulsne terapije alkilirajućim lijekom L-fenilalanin-mustard, ciklofosfamid ili klorambucil i prednizon kortikosteroid.

istina hipertenzija

Reakcija na terapiju prosuđuje se prema poboljšanju simptoma, te smanjenju M-komponente u serumu. Trajanje početnog tretmana nije određeno, no obično je godine, a moraju se odgovarajuće liječiti i komplikacije. Prognoza ovisi o stadiju bolesti i odgovoru na terapiju.

multipli mijelom i hipertenzije

Pročitajte