Miastenija gravis i hipertenzije liječenje

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

VATS timektomija u liječenju miastenije gravis - prikaz bolesnice Miastenija gravis MG kronična je autoimunosna bolest karakterizirana slabošću skeletnih mišića, osobito bulbomotornih.

Povezanost između timusa i MG-a još nije potpuno jasna. Prikaz bolesnice objavljen je u Liječničkom vjesniku.

miastenija gravis i hipertenzije liječenje prvi lijekovi za hipertenziju

Timektomija se preporučuje u osoba s timomom, a treba ju uzeti u obzir kod bolesnika s generaliziranim MG-om mlađih miastenija gravis i hipertenzije liječenje 60 godina kod kojih nije dokazan timom. U radu smo prikazali slučaj godišnje žene oboljele od okularnog tipa MG-a s radiološki potvrđenom tvorbom prednjeg medijastinuma koju smo podvrgli zahvatu torakoskopske timektomije. Zahvat smo izveli pristupom kroz desno prsište uz uporabu triju troakara.

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

Prostor za rad osigurali smo primjenom dvolumenskog tubusa i insuflacijom CO2. Za disekciju i ligaciju rabili smo ultrazvučni rezač.

Postoperacijski oporavak protekao je bez komplikacija te je bolesnica otpuštena treći poslijeoperacijski dan.

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

Prikazali smo ovu bolesnicu kako bismo upozorili na brži oporavak i bolji kozmetički efekt kod primjene VATS-a u odnosu prema sternotomijskim postupcima.

Pročitajte