Uklanjanje hipertenzija

uklanjanje hipertenzija

Terapija lijekovima u liječenju visoke razine mokraćne kiseline u pojedinaca s visokim krvnim tlakom Dosadašnje spoznaje Mokraćna kiselina je prirodni konačni produkt razgradnje tjelesnih tkiva i unesene hrane, uglavnom bjelančevina.

  1. Postoje mnoge namirnice koje utječu na snižavanje krvnog tlaka.
  2. Kako prepoznati visoki očni tlak? | imcites.com

Mokraćna se kiselina uglavnom uklanja iz krvi bubrezima, uklanjanje hipertenzija zatim uklanja uklanjanje hipertenzija tijela putem mokraće. Međutim, ako je proizvedeno previše mokraćne kiseline ili je bubrezi ne mogu ukloniti iz krvi kao inače, povećava se razina mokraćne kiseline u krvi što nazivamo uklanjanje hipertenzija. Veza između hiperuricemije i uklanjanje hipertenzija krvnog tlaka veliki zdravstveni problem diljem svijeta poznata je još od Danas postoji sve više dokaza da je ta povezanost važna.

kasno preeklampsija hipertenzija

Cilj ovog Cochrane sustavnog uklanjanje hipertenzija literature bio je procijeniti može li sniženje razine mokraćne kiseline u krvi sniziti krvni tlak. Obilježja uključenih istraživanja U ovom ažuriranju ranije verzije ovog Cochrane sustavnog pregleda literature, pregledali smo sažetke radovai izabrali 21 za detaljniju procjenu.

hipertenzija uzbude vježbe za ublažavanje hipertenzije

Samo su tri studije bile prigodne za uključivanje, od kojih dvije nisu bile navedene u prethodnoj verziji ovog pregleda literature. Istraživanja uključena u uklanjanje hipertenzija pregledu literature provedena su u SAD-u.

Procijenila su adolescente i odrasle.

pomorska bolest hipertenzija

Cilj tih istraživanja bio je usporediti terapiju lijekovima za smanjene razine mokraćne kiseline u odnosu uklanjanje hipertenzija placebo u osoba s dijagnozom visokog krvnog tlaka. Rezultati pronađenih istraživanja Pronašli smo da terapija lijekovima za sniženje razine mokraćne kiseline u usporedbi s placebom nije dovela do značajnog smanjenja krvnog tlaka u osoba koje su imale visoku razinu mokraćne kiseline u krvi uz visok krvni tlak.

Možda će vas zanimati i ove teme:

Terapija lijekovima bila je bolja u odnosu na placebo u sniženju razine mokraćne kiseline u krvi. Prekidi uklanjanje hipertenzija terapije zbog nuspojava nisu bili češći u skupini koja uklanjanje hipertenzija primala terapiju lijekovima; međutim, u jednoj je studiji pacijent prekinuo terapiju zbog teških kožnih reakcija.

Dakle, nema dovoljno dokaza koji bi pokazali da korištenje lijekova koji smanjuju razinu mokraćne kiseline u krvi također smanjuje razinu krvnog uklanjanje hipertenzija u osoba oboljelih od hipertenzije. Potrebna su daljnja istraživanja na ovu temu. Budući da su svega tri studije bile pogodne za uključivanje, ne možemo biti sigurni citrulin hipertenzija buduće studije neće promijeniti uklanjanje hipertenzija zaključke.

Hipertenzija kod djece Povišen krvni tlak u djece i adolescenata nedovoljno se otkriva, prije svega zato što se ne misli na krvni tlak i rijetko se mjeri Povišen krvni tlak ili arterijska hipertenzija uvriježeno se smatra bolešću odraslih, s učestalošću od 25 do 40 posto među odraslim stanovništvom. Danas je jedan od četiri najčešća rizična čimbenika za pobolijevanje i smrtnost od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bolesti bubrega, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji SZO i vodeći uzrok smrtnosti današnjice. Na liječenje povišenoga krvnog tlaka odvaja se znatan iznos iz zdravstvenih fondova u cijelom svijetu. Tako su antihipertenzivi lijekovi za liječenje povišena krvnog tlaka redovito među prva tri najčešće propisivana lijeka, uklanjanje hipertenzija u nas, tako i u svijetu. Dok su ti podaci više-manje svima znani, manje je poznato da hipertenzija nije rijetka ni u uklanjanje hipertenzija populaciji, jer zahvaća oko pet posto djece.

Kvaliteta dokaza U konačnici, uklanjanje hipertenzija smo dokaze niske kvalitete koji ne omogućuju zaključivanje može li terapija lijekovima za liječenje visoke razine mokraćne kiseline sniziti krvni tlak. Studije uključene u ovaj pregled prikazuju rezultate koji nisu ujednačeni s prethodnim uklanjanje hipertenzija studija za ovaj ishod. Osim toga, otkrili smo da postoji visoka kvaliteta dokaza da lijekovi za sniženje razine mokraćne kiseline dokazano snizuju njenu razinu.

Konačno, niska je kvaliteta dokaza koja nije uklanjanje hipertenzija uklanjanje hipertenzija je li terapija lijekovima povećala prekid uzimanja terapije zbog nuspojava. Ključni razlozi za to uključuju probleme s ustrojem istraživanja, nedostatkom podataka i rezultata koji nisu slični među studijama. Bilješka o prijevodu: Hipertenzija razlikuje od hipertenzije Hrvatska Prevela: Kristina Marinović Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka.

Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku.

Pročitajte