Hipertenzija u liječenju djece.

hipertenzija u liječenju djece

Hipertenzija kod djece često je nedijagnosticirana i neliječena Petra Štefanac, mag. Prema studiji koja je obuhvatila gotovo Djeca koja imaju hipertenziju imaju hipertenzija u liječenju djece predispozicije za hipertenziju u odrasloj dobi i mnoge faktore rizika za kardiovaskularne bolesti.

Kako djeci mjeriti krvni tlak

Zabrinjavajuće je otkriće da samo 1 od 20 djece hipertenzija u liječenju djece je dijagnosticirana perzistentna hipertenzija u trajanju duljem od 1 godine ima propisan antihipertenziv, iako smjernice preporučaju uvođenje lijeka ako nije došlo do poboljšanja vrijednosti krvnog tlaka unutar 3—6 mjeseci od dijagnoze. Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 1,2 milijuna pedijatrijskih pacijenata, uključujući demografske podatke, dijagnozu, krvni tlak, visinu i medikacijsku povijest.

U studiju je uključeno Od toga je Istraživači su iz studije izostavili prakse s manje od 50 podobnih pacijenata da bi se osigurao multivarijabilan model.

hipertenzija u liječenju djece

Od djece s hipertenzijom 2. Samo djece od dijagnosticiranih uzimalo je antihipertenzive unutar 12 mjeseci od dijagnoze perzistentne hipertenzije.

kako liječiti hipertenziju u stare dane

Dio nedijagnosticiranih slučajeva može se objasniti varijacijama u normalnom krvnom tlaku s obzirom na spol, percentil visine i dob među djecom, a veća je vjerojatnost da će se dijagnosticirati hipertenzija kod pacijenata koji su stariji, viši, teži ili muškog spola te kod onih čija mjerenja su pokazala vrijednost krvnog tlaka u rasponu vrijednosti 2.

Rezultati ove studije ukazuju na veću potrebu evaluacije krvnog tlaka kod pedijatrijskih pacijenata kako ne bi ostali bez potrebne dijagnoze i tretmana koji im može smanjiti kardiovaskularni rizik u budućnosti.

hipertenzija u liječenju djece

Pročitajte