S hipertenzijom u avionu, MSD medicinski priručnik za pacijente: Putovanje zrakom i medicinski problemi

Putovanje zrakom i medicinski problemi

Takvi zahtjevi traže od doktora obiteljske medicine stjecanje i razumijevanje bazičnog znanja iz zrakoplovne fiziologije, posebice zbog porasta broja putnika koji koriste komercijalne letove i, posebno, porasta starijih, nemoćnih ili kronično bolesnih putnika na tim letovima.

Iako je komercijalni zračni prijevoz vrlo siguran u usporedbi s drugim oblicima prijevoza, okruženju i zdravstvena zabrinutost moraju biti uzeti u obzir kod savjetovanja pacijenata koji putuju avionom.

Ginekologija i opstetricija

Asocijacija međunarodnih zračnih prijevoznika razvila je regulativu koja garantira da se osobe s medicinskim problemima tretiraju bez diskriminacije na putu, ne narušavajući sigurnost i udobnost prijevoza drugih putnika. Sukladno navedenim pravilima, ljudi s medicinskim problemima, koji su u prošlosti trebali posebne linije za putovanje, sada regularno koriste taj oblik prijevoza.

Kad se radi o putniku sa zdravstvenim problemima, korisna informacija prijevozniku bila bi medicinska potvrda ordinirajućeg liječnika da je putnik medicinski stabilan za putovanje zrakom i s hipertenzijom u avionu neće zahtijevati posebnu medicinsku pomoć za vrijeme leta.

Otrovni ugrizi i ubodi Putovanje zrakom i medicinski problemi Putovanje zrakom može prouzročiti ili pogoršati različita medicinska stanja, premda je vrlo mali broj stanja zbog kojih bi osoba morala odustati od letenja. Stanja koja mogu odvratiti osobu od letenja su pneumotoraks, oštećenje s hipertenzijom u avionu tuberkulozom, bolesti koje bi se mogle prenijeti na druge putnike i stanja u kojima bi čak i malo širenje zraka moglo oštetiti tkiva, kao što je kirurški zahvat na crijevima unutar prethodnih 10 dana. U nekim stanjima treba planirati i provesti mjere opreza prije leta. Na primjer, ljudi koji imaju kolostomu trebaju nositi veliku vreću i predvidjeti zamjenjivanje istih nakon punjenja.

Pitanje medicinske potvrde s hipertenzijom u avionu je značajno kada se kod ukrcavanja u avion primijeti da je dolazeći putnik vidno bolestan i kada se posada s hipertenzijom u avionu odlučiti hoće li ga prihvatiti ili ne.

Sigurno je da se na našim domaćim letovima, koji obično ne traju dulje od sat vremena, posada neće puno premišljati i obično će primiti svakoga, ali problem su putovanja na interkontinentalnim letovima koja traju i više od 24 sata. Faktori okoline u avionu Iako je letenje sigurna i udobna metoda prijevoza, neki okolišni i fiziološki stresovi mogu biti skriveni u modernom komercijalnom avionu.

Šta smijete unijeti u avion – vodič

To uključuje: sniženi barometarski tlak i parcijalni tlak kisika, neprekidnu izloženost buci i vibracijama, turbulenciji, promjene zračne cirkulacije, promjene temperature okoline, nisku vlažnost zraka u prostoru s hipertenzijom u avionu putnike, prekidanje cirkadijanih ritmova između ostalog, uobičajenih ritmova budnosti i spavanjaneprekidnu položajnu imobilizaciju i varirajuću izloženost niskoj razini radijacije između ostalog, kozmička zračenja.

Ne zaboravimo ni utjecaj pušenja za vrijeme leta, koje još uvijek dopuštaju neki međunarodni prijevoznici na interkontinentalnim letovima, iako je ono zabranjeno na svim domaćim letovima. Faktori kao duljina leta i klasa kupljene karte, moraju biti uzeti u obzir kod procjene utjecaja okoliša u avionu i fiziološkog stresa.

Situacija s hipertenzijom u avionu kisikom u avionu Komercijalni mlazni avioni održavaju "kabinsku visini" tlak zraka u kabini između stopa oko m i stopa oko m za vrijeme rutinskog leta, sa specifikacijom da stopni okoliš bude održavan s hipertenzijom u avionu kod viših operirajućih visina, a suvremeni avioni na interkontinentalnim letovima lete na visinama do stopa m do stopa m.

Kod tih relativno velikih visina, barometarski tlak pada s normalnih mm Hg na oko mm Hg, uzrokujući da normalni arterijski parcijalni tlak kisika od 98 mm Hg na razini mora pada na oko 60 do 70 mm Hg. Korištenjem 50 do 55 Hg, kao minimalno prihvatljive razine parcijalnog tlaka kisika za zdrave ljude, putnici s kardiovaskularnim, cirkulatornim ili plućnim zdravstvenim problemom, udruženim s reduciranim parcijalnim tlakom kisika, mogli bi lako doživjeti simptome srodne hipoksiji kod normalne kabinske visine.

s hipertenzijom u avionu nikotinka hipertenzija

Stoga bi bilo poželjno, prije putovanja, kod putnika koji imaju simptome plućnih poremećaja odrediti plinove u arterijskoj krvi te na taj način procijeniti vjerojatnost pojave problema. Tako niska vlažnost uzrokuje stanovite medicinske probleme, koji najviše zahvaćaju respiratorni trakt i kožu.

Kardiovaskularni problemi

Kardiovaskularne bolesti Od liječnika se često traži da savjetuje pacijente koji su imali skorašnji infarkt miokarda ili drugi kardiovaskularni poremećaj. Nedavna studija putnika koji su putovali komercijalnim mlaznim avionom nakon infarkta miokarda izvijestila je o mnogim komplikacijama koje su se javljale na putovanjima unutar prva dva tjedna nakon akutnog događaja, iako kod promatranih slučajeva nije bilo opravdanog razloga da putovanje zrakom bude odgođeno jer su prošla četiri tjedna od s hipertenzijom u avionu.

Iako preporuke variraju, mnogi se eksperti slažu da pacijenti ne trebaju letjeti unutar tri tjedna od nekompliciranog infarkta miokarda. Da bi si pomogao u određivanju putnikova potencijala za rizik, doktor koji vodi pacijenta može konzultirati kardiologa koji će napraviti test na pokretnoj traci, koristan za dokumentiranje izostanka ishemičnih simptoma, koji olakšava prognozu i određivanje funkcionalnog kapaciteta.

Putovanje za pacijente s infarktom miokarda kompliciranim aritmijom ili dissfunkcijom lijevog ventrikla treba biti s hipertenzijom u avionu čak dulje vremena, dok dokumentacija o adekvatnoj medicinskoj s hipertenzijom u avionu ne bude bez komplikacija.

Leave A Comment

Premda sigurnost putovanja zrakom iza perkutane transluminalne koronarne angioplastike nije dokumentirana, može se pretpostavljati da su ti pacijenti niskog rizika, osim ako se javljaju komplikacije vezane za proceduru. Slično, pacijenti kojima je nedavno ugrađen bypass koronarne arterije premosnica ne smatraju se putnicima visokog rizika ako je postoperativni tijek stabilan. Ipak, budući da postoji rizik trudna hipertenzija barotraume u vezi s torakalnom kirurgijom i kasnije dolazećim izlaganjem padu atmosferskog tlaka, savjetuje se odgoditi let za najmanje dva tjedna iza operacije.

Druga srčana stanja, iako ne specifične kontraindikacije s hipertenzijom u avionu putovanje hipertenzija u mladih, traže individualnu procjenu medicinske stabilnosti, simptoma i vjerojatnosti obavljanja putovanja bez komplikacija.

Kontraindikacije za putovanje na komercijalnim linijama u vezi s kardiovaskularnim sustavom: - nekomplicirani infarkt miokarda koji se dogodio unutar tri tjedna prije leta, - komplicirani infarkt miokarda koji se dogodio unutar šest s hipertenzijom u avionu prije leta, - nestabilna angina pektoris, - ozbiljne, dekompenzirane kongesivne srčane greške, - nekontrolirana hipertenzija, - bypass na koronarnim arterijama učinjen unutar dva tjedna prije leta, - drugi kardiovaskularni akcident koji se dogodio unutar dva tjedna prije leta, - nekontrolirana supraventrikularna ili ventrikularna tahikardija, - Eisenmengerov sindrom, - ozbiljne bolesti srčanih zalistaka.

Trudnoća Trudnoj ženi općenito se ne savjetuje putovati avionom s hipertenzijom u avionu joj se s hipertenzijom u avionu očekivani dan poroda, iako naputak o prihvatu trudnih putnica u avion varira između kompanija. Mnoge kompanije traže od s hipertenzijom u avionu medicinsku dokumentaciju ako je očekivani datum porođaja unutar četiri tjedna, pa čak i kratki domaći letovi nisu preporučljivi unutar sedam dana od očekivanog datuma porođaja.

Simptomi koji će vas nasmrt preplašiti, a uopće nema razloga za to Autor: Net. Evo simptoma oko kojih se definitivno ne trebate brinuti. Jedno mjerenje krvnog tlaka Ljudsko tijelo se konstantno mijenja zbog niza čimbenika koji na njega utječu: stres, lijekovi, što jedete i kako spavate. To je definitivno vidljivo na krvnom tlaku, a pogotovo je vidljivo na gornjem, sistoličkom, tlaku. Oko visine tlaka biste se trebali zabrinuti nakon što je jednako visok prilikom više s hipertenzijom u avionu tijekom jednog mjeseca, a pripazite jer neliječeni visoki krvni tlak može uzrokovati srčane bolesti i srčani udar.

Te pripreme potrebne su da bi se izbjegao porođaj za vrijeme leta, a u svrhu čuvanja novorođenčeta od oštećenja, jer do poroda fetalna cirkulacija i fetalni hemoglobin čuvaju fetus od desaturacije kisikom za vrijeme rutinskog leta.

Zbog porasta afiniteta za kisik fetalnog hemoglobina i kako pokazuje krivulja disocijacije fetalnog oksihemoglobina, fetus može održavati veći stupanj saturacije oksihemoglobina nego odrasli s hipertenzijom u avionu sličnog parcijalnog tlaka kisika.

s hipertenzijom u avionu nove cijene lijekova za hipertenziju

Osim toga, zbog povećane incidencije površinskog i dubokog tromboflebitisa, koja je povezana s porastom razine faktora zgrušavanja i povećanom venskom dilatacijom, trudnica-putnik u avionu mora tražiti sjedalo do prolaza i hodati po kabini kad god je to moguće. Ona treba provoditi izometričke vježbe za noge i protezati ih, posebno za vrijeme dugih letova, što uključuje pripremu protiv grčeva zbog sjedenja.

kada je sustav hipertenzija

Neočekivane zračne turbulencije mogu s hipertenzijom u avionu fetus u rizik, a trudna putnica treba, kada sjedi, zavezati pojas nisko oko zdjelice, smanjujući potencijalne ozljede fetusa. Na druge faktore, uključujući dehidraciju udruženu s padom kabinske vlažnosti, bolesti kretanja, ekspanziju plinova u crijevima i dostupnost medicinske skrbi za vrijeme leta i na odredištu, trudnicu treba upozoriti prije polaska.

PLUĆNA HIPERTENZIJA

Iako je letenje komercijalnim avionom općenito bez rizika kod nekompliciranih trudnoća, trudnicama s anemijom u povijesti bolesti, rađanjem nedonoščadi, disfunkcijom cerviksa, krvarenjima ili drugim faktorima rizika treba savjetovati da ne s hipertenzijom u avionu, posebno ne na dugotrajnim letovima. Duboka venska tromboza Putovanje zrakom rizični je faktor za razvoj duboke venske tromboze, fenomena poznatog u zrakoplovnoj medicini kao "sindrom ekonomske klase".

Zanima vas šta sve smijete unijeti u avion? Ukoliko ste na oba pitanja u sebi odgovorili sa da, pročitajte ovaj tekst, jer ćete u samo 4 minute saznati sve što vam smijete ili ne smijete vezano za unošenje stvari u avion i rješiti sve dileme i muke koje možda imate. Šta smijete unijeti u avion — vodič Ima dosta putnika koji sve svoje stvari vole nositi uvijek sa sobom te ručni prtljag ponekad izgleda kao da osoba seli u drugu državu. Razumijem s hipertenzijom u avionu koji to čine, jer u tom slučaju nema rizika da se prtljag ošteti ili izgubi. Ima i onih koji nose dosta tehnike, zato što se boje da će se možda izgubiti ili oštetiti u putu.

Iako se nepokretnost i otok donjih ekstremiteta, ortostatski stres i kompresija vene poplitae na rub sjedišta smatraju vodećim faktorima za razvoj tromboze dubokih vena, simptomi i komplikacije, kao plućna embolija, često se ne pokazuju sve do više sati ili čak dana nakon putovanja i stoga često nisu pripisani nedavnom zračnom putovanju.

Hemokoncentracija, udružena sa smanjenjem tekućine i intenzivnim gubitkom vode u suhoj kabinskoj atmosferi, pridonoseći su faktori. Dodatno, putnice koje su gojazne, pušači ili korisnice hormonskih kontraceptiva i one s hipertenzijom u avionu imaju druge faktore rizika, treba savjetovati o njihovim rizicima prije putovanja. Preventivne mjere uključuju nošenje "čvršćih" dugih čarapa, povremeno hodanje za vrijeme leta, provođenje izometričkih vježbi za list noge i unošenje dovoljne količine tekućine.

Pročitajte