Opis hipertenzije u djece,

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

hipertenzija pom

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

opis hipertenzije u djece bubrežnih kamenaca hipertenzija oboljenje

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima opis hipertenzije u djece korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće opis hipertenzije u djece bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

2 i 3, stupanj hipertenzije propisan za hipertenziju

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

opis hipertenzije u djece

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

forum o liječenju hipertenzije kombinacija hipertenzije i astme

Pročitajte